Thon Eiendom - AMFI Valdres

Omsetning

AMFI Valdres hadde i 2018 en omsetning på 287 millioner kroner, noe som er en økning på 4,1 prosent mot året før.

Omsetningsutvikling

År Omsetning Endring
2011 218 739 278
2012 240 803 453 10%
2013 236 213 518 -2%
2014 241 545 446 2%
2015 249 475 060 3%
2016 266 941 143 7%
2017 275 407 844 3%
2018 286 814 311 4%
- 0 -