Thon Eiendom - AMFI Valdres

Omsetning per bransje – tall i millioner

2017 2018 Endring
Hus og Hjem 138 151 9,3 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 18 18 -2,3 %
Mat og Drikke 58 56 -2,6 %
Servering 4 4 -2,3 %
Spesialbutikker 57 58 1,1 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -