Thon Eiendom - AMFI Verdal

Marked/kundegrunnlag

AMFI Verdal ønsker å være et senter for hele familien. Senteret har en sterk posisjon i primærmarkedet og har fokus på å få primærmarkedet til å handle lokalt. Primærmarked: Verdal. Sekundærmarked: Inderøy, Levanger og Steinkjer.

- 0 -