Thon Eiendom - AMFI Verdal

Omsetning per bransje – tall i millioner

2017 2018 Endring
Annen detaljhandel 3 0 -100 %
Hus og Hjem 60 60 -0,8 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 41 40 -2,3 %
Mat og Drikke 111 108 -2,2 %
Servering 14 14 1,5 %
Service og Tjenesteytende 50 49 -0,8 %
Spesialbutikker 87 77 -11,4 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -