Thon Eiendom - AMFI Voss

Marked/kundegrunnlag

AMFI Voss er møteplassen og handlesstedet for hele familien. Markedet til senteret er fastboende så vel som hytteeiere, tilreisende til festivaler og andre turister.

Primærmarkedet er Voss, Granvin, Ulvik og hytteeiere. Sekundærmarkedet er Kvam, Vaksdal, Eidfjord, Ullensvang, Årdal, Lærdal, Vik og Aurland.

Det er planlagt ny vei (E16) og bane (Bergensbanen), bygging av nytt trafikk-knutepunkt med nye gondoler til skiløypene i Voss Resort, Vossabadet, og utvidelser i Myrkdalen. 

- 0 -