Thon Eiendom - AMFI Voss

Omsetning

AMFI Voss hadde i 2018 en omsetning på 386 millioner kroner. En nedgang på 2,2 prosent sammenlignet mot året før.

Omsetningsutvikling

År Omsetning Endring
2011 215 786 987
2012 229 005 474 6%
2013 235 838 246 3%
2014 260 076 339 10%
2015 357 354 486 37%
2016 389 643 989 9%
2017 394 672 941 1%
2018 386 018 962 -2%
- 0 -