Thon Eiendom - AMFI Voss

Omsetning per bransje – tall i millioner

2017 2018 Endring
Annen detaljhandel 65 65 0,7 %
Hus og Hjem 48 44 -6,9 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 74 72 -3,2 %
Mat og Drikke 112 108 -3,2 %
Servering 5 4 -11 %
Service og Tjenesteytende 11 6 -44 %
Spesialbutikker 81 86 6,6 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -