Thon Eiendom - Arkaden

Marked/kundegrunnlag

Primærmarkedet til Arkaden Shopping er unge mennesker mellom 20-40 år, enten bosatt eller på besøk i Oslo sentrum.

- 0 -