Thon Eiendom - Arkaden

Omsetning

Arkaden Shopping hadde i 2018 en omsetning på 259 millioner kroner, en oppgang på 18 prosent fra 2017.

Omsetningsutvikling

År Omsetning Endring
2011 103 331 893
2012 123 346 555 19%
2013 144 888 059 17%
2014 168 898 799 17%
2015 182 311 589 8%
2016 202 060 003 11%
2017 219 077 087 8%
2018 258 744 002 18%
- 0 -