Thon Eiendom - Bergen Storsenter

Omsetning per bransje – tall i millioner

2017 2018 Endring
Hus og Hjem 206 196 -5 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 175 175 0,1 %
Mat og Drikke 381 387 1,7 %
Servering 72 72 -0,8 %
Service og Tjenesteytende 20 20 2,3 %
Spesialbutikker 249 254 2,2 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -