Ønsker du å vite mer?

Bjørneparken Kjøpesenter, 3539 Flå

Besøk senterets nettside på bjorneparkenkjopesenter.no

 

Erik Sand

Eiendomssjef Thon Sør/Øst, Kjøpesenter

993 06 655 / erik.sand@olavthon.no
Send e-post

Mette Hoftun

Senterleder

41567641 / mette.hoftun@olavthon.no
Send e-post

THON EIENDOM – En del av Olav Thon Gruppen
Stenersgata 2A, Postboks 489 Sentrum, 0105 Oslo. Telefon: +47 23 08 00 00