Thon Eiendom - Bjørneparken Kjøpesenter

Om senteret

Bjørneparken kjøpesenter ligger i sentrum av Flå i Hallingdal, helt inntil riksveg 7 som er hovedfartsåren mellom Oslo og Bergen. Senteret har 16 butikker og 2 spisesteder. I tilknytning til kjøpesenteret ligger også Thon Hotel Bjørneparken med 56 lyse og moderne rom. Besøk senterets nettside på bjorneparkenkjopesenter.no.

Bjørneparken Kjøpesenter skal være det naturlige stoppestedet langs Rv. 7 i Hallingdal.
- 0 -