Thon Eiendom - Bjørneparken Kjøpesenter

Marked/kundegrunnlag

Innbyggerne i Flå og nærliggende kommuner er senterets primærmarked i ukedagene. I helger og ferier besøkes også senteret av hytteeiere/besøkende, turister, yrkestrafikk og besøkende i Bjørneparken.

Det er vesentlig hytteutbygging i Flå kommune, i tillegg hytteturisme fra Østlandet til hele Hallingdal. Stor andel Asiatiske turister besøker senteret i sommerhalvåret på vei til og fra Vestlandet. Det er mange reisende gjennom Flå sentrum, hele 80 prosent av all trafikk til Bergen går gjennom Flå.

- 0 -