Thon Eiendom - Bjørneparken Kjøpesenter

Omsetning

Bjørneparken Kjøpesenter hadde i 2018 en omsetning på 229 millioner kroner, en nedgang på 1,8 prosent fra 2017. 

Omsetningsutvikling

År Omsetning Endring
2011 102 240 642
2012 130 890 688 28%
2013 137 269 221 5%
2014 147 956 869 8%
2015 175 197 589 18%
2016 202 401 970 16%
2017 233 170 526 15%
2018 229 027 035 -2%
- 0 -