Thon Eiendom - Bjørneparken Kjøpesenter

Omsetning per bransje – tall i millioner

2017 2018 Endring
Annen detaljhandel 5 14 198,8 %
Hus og Hjem 18 20 9,7 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 38 19 -50,8 %
Mat og Drikke 98 100 1,8 %
Servering 38 40 5,9 %
Spesialbutikker 35 36 3 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -