Thon Eiendom - Charlottenbergs Shoppingcenter

Kommentar til diagrammet:
Utviklingen siden 2009 har vært stabil. Senteret utvikles kontinuerlig for å kunne gi kundene en god handleopplevelse.

Det er forventet positiv omsetning for 2019
- 0 -