Thon Eiendom - Charlottenbergs Shoppingcenter

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Annen detaljhandel 0 11 2484,3 %
Café & Restaurang 91 94 3,6 %
Dagligvaror 1 562 1 732 10,9 %
Sällanköpsvaror - Beklädnad 187 187 0 %
Sällanköpsvaror - Hem & Fritid I 337 331 -1,8 %
Sällanköpsvaror - Hem & Fritid II 170 164 -3,4 %
Övrig service 9 9 -1,3 %

Kommentar til tabell:
Omsetningen har generelt sett vært god, og best er det innen dagligvarer og annen detaljhandel

Kommentar til diagrammet:
Daglivarerer den kategorien på senteret med høyest omsetning.

- 0 -