Thon Eiendom - Dombås Senter

Marked/kundegrunnlag

Dombås Senters viktigste kundegruppe er veifarende, lokalt beboende og turister fra alle land. Statens Vegvesen mener at det passerer ca. 1 million kjøretøy forbi Dombås hver sommer. Ca. 400 000 er tidligere registrert besøkende på et tellepunkt i Frichgården. 

Primærmarkedet er Dovre, Lesja, norske veifarende og utenlandske veifarere. Sekundærmarkedet er Sel, Vågå, Folldal og Oppdal. 

- 0 -