Thon Eiendom - Dombås Senter

Omsetning

Dombås Senter hadde i 2018 en omsetning på 235 millioner kroner, og har holdt seg stabil siden året før.

Omsetningsutvikling

År Omsetning Endring
2011 187 415 658
2012 193 169 853 3%
2013 196 303 945 2%
2014 198 879 368 1%
2015 208 370 981 5%
2016 235 023 516 13%
2017 236 162 227 0%
2018 235 177 783 0%
- 0 -