Thon Eiendom - Grønland Basar

Marked/kundegrunnlag

Primærmarkedet til Grønland basar er bydel Gamle Oslo som har 42 000 innbyggere. Sekundærmarkedet består av Oslo/Akershus samt turister.

- 0 -