Thon Eiendom - Grønland Basar

Omsetning per bransje – tall i millioner

2017 2018 Endring
Hus og Hjem 12 11 -8,7 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 13 4 -67 %
Mat og Drikke 98 105 6,8 %
Servering 30 34 12,9 %
Service og Tjenesteytende 13 15 13,9 %
Spesialbutikker 27 30 12 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -