Thon Eiendom - Gunerius

Om senteret

Gunerius ligger midt i Oslo sentrum. Rett overfor senteret ligger både Oslo City, Oslo Spektrum og flere store hovedkontorer. Guneriuskvartalet strekker seg langs Storgata, Brugata, Stenersgata og Lybekkergaten, og er svært synlig i Oslo sentrum. Besøk senterets nettside på gunerius.no.

Gunerius ønsker å fremstå som et fullverdig kjøpesenter hvor man kan handle alt man trenger i hverdagen.
- 0 -