Thon Eiendom - Gunerius

Omsetning per bransje – tall i millioner

2017 2018 Endring
Hus og Hjem 45 42 -6,2 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 105 97 -7,5 %
Mat og Drikke 55 44 -19,1 %
Servering 16 14 -10,3 %
Service og Tjenesteytende 0 3 660,5 %
Spesialbutikker 106 103 -3,1 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -