Thon Eiendom - Jessheim Storsenter

Om senteret

Senteret ligger midt i Jessheim sentrum i Ullensaker kommune, 40 km nord for Oslo. Ullensaker er med 36 196 innbyggere landets hurtigst voksende kommune. Jessheim er med sine 17 220 innbyggere Akershus største by (tall pr. desember 2016) og regionsenter på Øvre Romerike. 

Oslo Lufthavn (OSL) ligger kun 10 km øst for Jessheim, og er en “motor” for området med hensyn til befolkningsvekst og næringsetablering. Besøk senterets nettside på jessheimstorsenter.no.

Øvre Romerikes beste møteplass for handel og opplevelser
- 0 -