Thon Eiendom - Jessheim Storsenter

Marked/kundegrunnlag

Primærmarkedet Øvre Romerike består av de 6 kommunene; Ullensaker, Nes, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Eidsvoll, og har pr. september 2013 et samlet innbyggertall på 92 500.

Sekundærmarkedet består av kommunene på Nedre Romerike, samt deler av Glåmdalen, Hadeland, Toten og Sør-Hedmark (ca. 250 000 innbyggere).

- 0 -