Thon Eiendom - Jessheim Storsenter

Omsetning per bransje – tall i millioner

2017 2018 Endring
Hus og Hjem 273 362 32,7 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 462 450 -2,5 %
Mat og Drikke 306 297 -2,7 %
Servering 240 257 7 %
Service og Tjenesteytende 113 53 -53,6 %
Spesialbutikker 419 521 24,4 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -