Thon Eiendom - Kvadrat

Omsetning

Kvadrat hadde i 2018 en omsetning på 2,3 milliarder kroner.

Omsetningsutvikling

År Omsetning Endring
2011 2 285 694 461
2012 2 309 329 330 1%
2013 2 324 270 054 1%
2014 2 369 434 354 2%
2015 2 299 166 661 -3%
2016 2 205 201 619 -4%
2017 2 307 514 305 5%
2018 2 292 310 299 -1%
- 0 -