Thon Eiendom - Kvadrat

Omsetning per bransje – tall i millioner

2017 2018 Endring
Annen detaljhandel 1 2 35,3 %
Hus og Hjem 504 505 0,1 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 652 631 -3,1 %
Mat og Drikke 463 467 0,8 %
Servering 158 162 2,6 %
Service og Tjenesteytende 58 57 -1,3 %
Spesialbutikker 471 469 -0,6 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -