Thon Eiendom - Lagunen Storsenter

Omsetning per bransje – tall i millioner

2017 2018 Endring
Annen detaljhandel 39 37 -3,6 %
Hus og Hjem 634 643 1,4 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 545 559 2,7 %
Mat og Drikke 612 634 3,6 %
Servering 118 127 7,5 %
Service og Tjenesteytende 116 110 -5,6 %
Spesialbutikker 760 762 0,3 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -