Thon Eiendom - Leia Senteret

Omsetning

Senteret hadde i 2018 en omsetning på 184 millioner kroner, en nedgang på 2 prosent fra 2017. 

Omsetningsutvikling

År Omsetning Endring
2011 154 017 525
2012 153 410 590 0%
2013 161 857 874 6%
2014 186 902 932 15%
2015 190 082 708 2%
2016 192 388 643 1%
2017 187 787 647 -2%
2018 183 782 389 -2%
- 0 -