Ønsker du å vite mer?

Lompensenteret, 9170 Longyearbyen, Svalbard

Besøk senterets nettside på amfi.no/kjopesentre/lompensenteret/

Fotografi av Oddrun Hamnes

Oddrun Hamnes Aakvik

Eiendomssjef Thon Midt/Nord, Kjøpesenter

996 42 206 / oddrun.aakvik@olavthon.no
Send e-post

Gry Sneltvedt

Senterleder

91564146 / gry.sneltvedt@olavthon.no
Send e-post

THON EIENDOM – En del av Olav Thon Gruppen
Stenersgata 2A, Postboks 489 Sentrum, 0105 Oslo. Telefon: +47 23 08 00 00