Thon Eiendom - Lompensenteret

Om senteret

Lompensenteret ligger sentralt plassert i hovedgata i Longyearbyen. Senteret åpnet som kjøpesenter i 1997, og er senere blitt oppgradert flere ganger. Besøk senterets nettside på amfi.no/kjopesentre/lompensenteret/.

Vi skal gi våre kunder og ansatte inspirerende opplevelser.
- 0 -