Thon Eiendom - Lompensenteret

Omsetning per bransje – tall i millioner

2017 2018 Endring
Hus og Hjem 4 3 -21,1 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 4 3 -25,8 %
Mat og Drikke 9 9 4,4 %
Servering 21 29 34,5 %
Service og Tjenesteytende 3 3 22,7 %
Spesialbutikker 41 40 -1,7 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -