Ønsker du å vite mer?

Molde Storsenter, Birger Hatlebakks vei 1-5, 6415 Molde

Besøk senterets nettside på moldestorsenter.no

Foto av Roger Beinset

Roger Beinset

Eiendomssjef Thon Midt/Nord, Kjøpesenter

952 56 808 / roger.beinset@olavthon.no
Send e-post

Grethe Nøsen

Senterleder

47452548 / grethe.nosen@olavthon.no
Send e-post

Sigmund Grendsen

Driftsleder

40032375 / sigmund@angvik-eiendom.no
Send e-post

THON EIENDOM – En del av Olav Thon Gruppen
Stenersgata 2A, Postboks 489 Sentrum, 0105 Oslo. Telefon: +47 23 08 00 00