Thon Eiendom - Molde Storsenter

Omsetning per bransje – tall i millioner

2017 2018 Endring
Hus og Hjem 409 359 -12,2 %
Mat og Drikke 285 284 -0,1 %
Servering 6 6 -1,1 %
Service og Tjenesteytende 11 11 -0,6 %
Spesialbutikker 61 71 15,6 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -