Thon Eiendom - MoldeTorget

Omsetning

MoldeTorget omsatte i 2018 for 231 millioner kroner, en nedgang på 2,1 prosent fra 2017.

Omsetningsutvikling

År Omsetning Endring
2011 246 364 842
2012 244 015 890 -1%
2013 241 421 624 -1%
2014 221 751 748 -8%
2015 232 830 649 5%
2016 241 976 569 4%
2017 236 196 073 -2%
2018 231 237 561 -2%
- 0 -