Thon Eiendom - MoldeTorget

Omsetning per bransje – tall i millioner

2017 2018 Endring
Hus og Hjem 14 9 -38,7 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 73 71 -2,9 %
Mat og Drikke 13 11 -15,1 %
Servering 47 41 -11 %
Service og Tjenesteytende 17 18 5,7 %
Spesialbutikker 72 81 12,3 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -