Thon Eiendom - Mosseporten

Omsetning

Mossporten hadde i 2018 en omsetning på 592 millioner, og holder seg stabilt sammenlignet med året før. 

Omsetningsutvikling

År Omsetning Endring
2012 527 708 287 4%
2013 518 870 926 -2%
2014 531 192 158 2%
2015 554 961 439 4%
2016 591 705 811 7%
2017 591 879 947 0%
2018 591 636 264 0%
- 0 -