Thon Eiendom - Mosseporten

Omsetning per bransje – tall i millioner

2017 2018 Endring
Hus og Hjem 60 61 0,5 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 203 199 -1,6 %
Mat og Drikke 169 170 0,7 %
Servering 52 54 5,1 %
Service og Tjenesteytende 12 15 20,6 %
Spesialbutikker 96 93 -3,7 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -