Thon Eiendom - Namsos Storsenter

Omsetning per bransje – tall i millioner

2017 2018 Endring
Hus og Hjem 90 89 -0,9 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 114 108 -5,6 %
Mat og Drikke 139 139 0,2 %
Servering 25 34 34,5 %
Spesialbutikker 99 100 1,1 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -