Thon Eiendom - Narvik Storsenter

Marked/kundegrunnlag

Den viktigste kundegruppen er familier.

Primærmarked: Narvik med sine 18 500 innbyggere.
Sekundærmarked: Nabokommuner, Harstad og Kiruna med til sammen 62 000 innbyggere.

- 0 -