Thon Eiendom - Narvik Storsenter

Omsetning

Senteret hadde i 2018 en omsetning på 411 millioner kroner, en nedgang på 2,8 prosent fra 2017.

Omsetningsutvikling

År Omsetning Endring
2011 425 505 311
2012 417 947 101 -2%
2013 416 177 865 0%
2014 423 422 963 2%
2015 418 648 961 -1%
2016 418 062 060 0%
2017 422 742 098 1%
2018 410 779 026 -3%
- 0 -