Thon Eiendom - Oasen Storsenter

Omsetning per bransje – tall i millioner

2017 2018 Endring
Hus og Hjem 130 139 7,2 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 165 149 -10 %
Mat og Drikke 254 259 2 %
Servering 76 77 1 %
Service og Tjenesteytende 37 36 -1,1 %
Spesialbutikker 135 139 2,7 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -