Thon Eiendom - Østerås Senter

MARKED/KUNDEGRUNNLAG

Senterets primærmarked er Østerås, Eiksmarka, Hosle og Eikeli som består av ca. 19.000 personer- som bor i gangavstand fra senteret. Nedslagsfelt innenfor 10 minutters kjøretid fra senteret er 98.000 personer (herav 51.000 kvinner) med snitt inntekt på 420.000,-, 43.300 husstander, og 44.000 bileiere. Senteret er godt besøkt ,og har en stødig posisjon i markedet med mange faste kunder.

- 0 -