Thon Eiendom - Østerås Senter

Omsetning

Østerås Senter hadde i 2018 en omsetning på 377 millioner kroner, en nedgang på 2,6 prosent fra 2017.

Omsetningsutvikling 

År Omsetning Endring
2013 338 653 860
2014 353 918 922 5%
2015 380 447 470 7%
2016 389 959 664 3%
2017 387 469 597 -1%
2018 377 296 423 -3%
- 0 -