Thon Eiendom - Østerås Senter

Omsetning per bransje – tall i millioner

2017 2018 Endring
Hus og Hjem 6 6 3,8 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 26 24 -9,8 %
Mat og Drikke 246 242 -1,4 %
Servering 5 5 -2 %
Service og Tjenesteytende 16 16 -0,1 %
Spesialbutikker 89 85 -4,8 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -