Thon Eiendom - Østfoldhallene

Omsetning

Østfoldhallene hadde i 2018 en omsetning på 1,1 milliarder kroner, en oppgang på 3,6 prosent fra 2017.

Omsetningsutvikling

År Omsetning Endring
2011 857 811 868
2012 895 816 030 4%
2013 891 927 581 0%
2014 892 323 108 0%
2015 951 231 736 7%
2016 1 056 884 630 11%
2017 1 078 683 032 2%
2018 1 117 039 886 4%
- 0 -