Thon Eiendom - Østfoldhallene

Omsetning per bransje – tall i millioner

2017 2018 Endring
Hus og Hjem 533 564 5,7 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 225 216 -4,1 %
Mat og Drikke 97 97 -0,8 %
Servering 29 29 -1,2 %
Service og Tjenesteytende 8 10 16,6 %
Spesialbutikker 187 202 8,4 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -