Thon Eiendom - OTI-sentret

Om senteret

OTI-sentret ligger sentralt i Orkanger by, ca. 40 minutters kjøring sør for Trondheim. Nærmeste naboer er idrettspark/-haller, boligområder, bedrifter/arbeidsplasser. Senteret eies av LotCom AS. Besøk senterets nettside på otisenteret.no.

Der kjentfolk møtes.
- 0 -