Thon Eiendom - OTI-sentret

Omsetning per bransje – tall i millioner

2017 2018 Endring
Hus og Hjem 47 83 76,5 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 15 10 -28,6 %
Mat og Drikke 50 54 9,7 %
Servering 13 17 30,2 %
Service og Tjenesteytende 5 5 4,4 %
Spesialbutikker 27 40 50 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -